Kjøttsalg

ØFSTI SØNDRE

KJØTTSALG

Kjøtt fra grasfôra sauer og kyr

Følg med på facebooksiden vår for å se hva vi har inne av ulike produkter.

Sauene våre tilhører den lokale, bevaringsverdige rasen Grå trøndersau". Kyrne våre tilhører også en lokal, bevaringsverdig rase - Trønderfe. Ved å kjøpe kjøtt fra disse rasene er du med på å støtte arbeidet med at disse rasene ikke skal dø ut. De gamle, utrydningstruede husdyrrasene er en del av vår levende historie, men kan også være en viktig ressurs i fremtiden. 


Dyrene våre er 100% grasfora, og de får ikke antibiotika. Dette gir et sunt kjøtt, rikt på omega 3. De er også små og lettbente til vekst, noe som gir korte muskelfibre og møre stykningsdeler.

Copyright @ All Rights Reserved