Historiske husdyrraser

ØFSTI SØNDRE

HISTORISKE HUSDYRRASER

Norske, historiske husdyrraser

Vi har tre bevaringsverdige norske husdyrraser på gården; Grå trøndersau, Trønderfe og Norsk kystgeit.

Vi er opptatt av å ta vare på de gamle, utrydningstruede husdyrrasene av mange ulike grunner. De historiske rasene er en del av vår levende historie, de utgjør en ressurs for fremtiden med sine spesielle arvestoffer (genmateriale) og de bidrar til et mangfold i norsk landbruk.


Dett å ta vare på et biologisk mangfold er et etisk ansvar vi alle har, og arbeidet med å ta vare på disse sjeldne rasene er et bidrag til dette.

Copyright @ All Rights Reserved